สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1112109221
2มัธยมศึกษาปีที่ 291117208
3มัธยมศึกษาปีที่ 3145125270
4มัธยมศึกษาปีที่ 46590155
5มัธยมศึกษาปีที่ 55086136
6มัธยมศึกษาปีที่ 687122209
รวม:5506491,199