สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A191
รวม191