รายการข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการลงเวลาเรียนของนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560...
 Download สรุปการลงเวลาเรียนของนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 http://203.172.24...
คู่มือการพิมพ์รายงานสรุปรายเดือนการมาเรียนของนักเรียนในความดูแล...
คู่มือการพิมพ์รายงานสรุปรายเดือนการมาเรียนของนักเรียนในความดูแล หากทครูมีข้อสงสัยสามารถสอบ...
หนังสือคู่มือนักเรียน งานกิจการนักเรียน 2559...
หนังสือคู่มือนักเรียน%20งานกิจการนักเรียน 2559 คลิกที่นี่ ...
แจ้งครูที่ปรึกษา...
ขอให้ครูที่ปรึกษาเข้าไปในโปรแกรม เมนูครูที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการลงเวลาของนักเรียนของท่าน แ...
หนังสือคู่มือนักเรียน งานกิจการนักเรียน 2559...
หนังสือคู่มือนักเรียนงานกิจการนักเรียน 2559 คลิกที่นี่  ...
การลงเวลามาสาย...
ประกาศสำหรับนักเรียนที่มาโรงเรียนสายหลังจาก 08.30 น. ขอให้นักเรียนไปติดต่อเผื่อลงเวลาได้ที...
ข้นตอนการเข้าใช้ระบบสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง...
ข้นตอนการเข้าใช้ระบบสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง คลิกที่นี่ ...
ประกาศจากกลุ่มงานปกครองนักเรียน เรื่อง การเริ่มใช้ระบบลงเวลามาเรียนของนักเรียน...
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จะเริ่มใช้ระบบลงเวลามาเรียน - ลงเวลากลับ ภาคเรียนที่ 1/2559 ...