ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงเมื่อ

บทความแนะนำ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 09 ธ.ค. 2564
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียนเล่มนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมในภาพรวมทั้งหมดของการใช้งาน คลิกที่นี่
คู่มือสรุปผลรายเดือนการลงเวลานักเรียนในความดูแล
ปรับปรุงเมื่อ 09 ธ.ค. 2564
คู่มือสรุปผลรายเดือนการลงเวลานักเรียนในความดูแล 
คู่มือการเข้าประเมิน SDQ สำหรับครูผู้ปกครองประเมินนักเรียนและนักเรียนประเมินตนเอง
ปรับปรุงเมื่อ 09 ธ.ค. 2564
คู่มือการเข้าประเมิน SDQ สำหรับครูผู้ปกครองประเมินนักเรียนและนักเรียนประเมินตนเอง