สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1กัมพูชา12
2พม่า1
3ไทย1,002
รวม1,015